Algemene Voorwaarden

Massagepraktijk Sonne-massage hanteert de volgende algemene voorwaarden en gaat ervan uit dat iedere client die een afspraak maakt deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

 1. De massage die je ondergaat is niet bedoeld om ‘medische condities’ zoals ziekte, acute of chronische klachten te diagnosteren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure kan er afgezien worden van een massagebehandeling en wordt je doorverwezen naar een behandelend arts/specialist of therapeut. Bij toestemming van de behandelend arts/therapeut kan de massage doorgang krijgen.
 2. Ben je onder behandeling van een arts, specialist, therapeut, gebruik je medicijnen of ben je zwanger dan is het verstandig om dit met je behandelaar te bespreken of je gemasseerd kan worden.
 3. De client is zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij/het verstrekt aan Sonne-massage tijdens het intakegesprek zodat de massage veilig uitgevoerd kan worden.
 4. Sonne-massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures of ziekte.
 5. Sonne massage behoudt zich het recht om clienten te weigeren die onder invloed van alcohol, geestverruimende middelen of anderszins zijn.
 6. Sonne Massage kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de client.
 7. De certificaten die behaald zijn, zijn voor jou als client beschikbaar om in te zien.
 8. Ethiek en hygiene zijn erg belangrijk bij Sonne massage en wordt ook van jou verwacht. Ondergoed mag aanblijven maar hoeft niet, dit is een keuze van de client.
 9. Vanuit het oogpunt van hygiene verwacht Sonne massage dat je voor de massage heeft gedoucht. Dat is voor de masseur en jouzelf prettig. Sonne massage zal daar tegenover ook zorgen dat de massageruimte en gebruiksmaterialen altijd schoon zijn.
 10. Sonne massage werkt alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via de knop “ maak afspraak” en nadat de client bij de eerste afspraak het contactformulier heeft ingevuld.
 11. Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd of gewijzigd. Binnen deze termijn is dit kosteloos. Annuleer je te laat dan wordt 50% van het massagebedrag in rekening gebracht. Bij niet verschijnen op de afspraak zonder annulering wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Je ontvangt hiervoor een faktuur.
 12. Annuleren kan telefonisch, via email, whatsapp of het afsprakensysteem van Salonized.
 13. De betaling van de massage vindt direct na de behandeling plaats met een betaalverzoek of contant met gepast geld.
 14. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 15. Een kadobon is per email te bestellen en wordt betaald via een betaalverzoek. Er is geen teruggave mogelijk als de client een massage afneemt die minder waard is dan de kadobon.
 16. Een kadobon is 1 jaar geldig na datum afgifte.
 17. Sonne massage behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven te wijzigen. Bij afspraken gemaakt voor de tariefwijziging, geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak werd gemaakt.
 18. Alle persoonlijke en medische informatie die je verstrekt aan Sonne massage wordt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder schriftelijke toestemming verstrekt aan derden.
 19. Erotische en/of sexuele massages maken geen deel uit van de massagebehandelingen bij Sonne massage. Clienten die hier wel op zinspelen worden direct verzocht de praktijkruimte te verlaten.
 20. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaar je tevens dat je Sonne massage niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage behandeling die aan jou gegeven is.